Ecologisch onderzoek in Monster en Ter Heijde

Nederland staat voor een grote opgave als het gaat om het verduurzaming en de energietransitie. Ook als gemeente dragen we hier ons steentje aan bij. Zo willen we zorgen voor een goede balans tussen enerzijds het verduurzamen van woningen en anderzijds het beschermen van vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Daarom is er een onderzoek gestart naar de verblijfplaatsen van deze dieren in Monster en Ter Heijde. 

Wat merkt u als inwoner van Monster of Ter Heijde van dit onderzoek?

Wij hebben ecologisch adviesbureau Aqua-Terra Nova de opdracht gegeven om de  verblijfplaatsen en vliegroutes van vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen in kaart te brengen. In de periode 29 april tot en met 30 september ziet u op verschillende momenten en tijdstippen (overdag en ’s avonds) onderzoekers in beide kernen rondlopen met camera’s, verrekijkers en andere onderzoeksmaterialen.

Waarom dit onderzoek?

Het is belangrijk dat dit onderzoek uitgevoerd wordt omdat bij het verduurzamen van (oudere) woningen vaak spouwmuurisolatie wordt toegepast. Alleen zijn spouwmuren ook aantrekkelijke plekken waar vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen graag verblijven. En omdat vleermuizen een beschermde diersoort is, mag spouwmuurisolatie pas aangebracht worden als er zich geen vleermuizen in de spouwmuur bevinden.

Dit onderzoek dient als basis voor het SoortenManagementPlan (SMP) dat de gemeente na dit onderzoek zal opstellen. Met dit plan voorkomen we dat iedere woningeigenaar een eigen (tijdrovend en kostbaar) ecologisch onderzoek moet uitvoeren bij verduurzamingsplannen.

Deel dit bericht